Historie

10. května v roce 1503 čtvrtá a poslední výprava mořeplavce a objevitele Kryštofa Kolumba do Nového světa objevila pro Evropu Kajmanské ostrovy. Dlouhá desetiletí po této události byly ostrovy stále neobydlené a představovaly tak útočiště pouze pro místní faunu a flóru. Zásluhou dostatku pitné vody a potravy byly terčem občasných nájezdů posádek z různých krajů světa, především pak ze Španělka, Anglie, Francie nebo Holandska.

Zlomovým pro obydlení ostrova byl rok 1670, kdy ostrovy připadly pod správu Britského impéria. Složení původních obyvatel proto tvořili především Angličané, Skotové a Welšané. Tito přicházeli převážně z Jamajky a společně s nimi se na ostrov dostali i otroci, kteří v roce 1800 tvořili přibližně polovinu obyvatelstva. V roce 1835 byl ve městě Savannah veřejně předčítán zákon o zrušení otroctví, většina bývalých otroků na ostrově zůstala a věnovala se rybolovu, lovu želv, stavbě lodí apod.

Podmořský život Kajmanské ostrovy
Podmořský život Kajmanské ostrovy

Až do padesátých let dvacátého století byly Kajmanské ostrovy nerušenou oázou klidu místních obyvatel, kteří se živili tím, co jim ostrov naskytl - tzn. již zmíněný lov želv a ryb, výroba lodí či lan. To se však změnilo společně s hospodářským rozvojem ve světě po skončení druhé světové války. Ostrovům se naskytly nové příležitosti, jak využít svůj velký potenciál. Ty, ač pomalu, otevřely světu dveře dokořán. Otevření mezinárodního letiště Owena Robertse v roce 1954 bylo jedním z důležitých kroků, který napomohl ostrovu přilákat turisty a zahraniční investory. Lákavé pro ně byly především daňové úlevy, absence přímých daní, ale i efektivní telekomunikační systém.

Až do 60. let 20. století byly Kajmanské ostrovy spolu s Jamajkou součástí britské koloniální správy. Roku 1962 získala Jamajka nezávislost, zatímco Kajmanské ostrovy se rozhodly zůstat součástí Britského zámořského teritoria, což umožnilo jejich další hospodářský rozvoj a příliv zahraničních investic.

K roku 1998 bylo na ostrovech registrováno na čtyřicet tisíc společností, což je důkazem skutečnosti, že Kajmanské ostrovy jsou nejen turistickým, ale i daňovým rájem.

V září roku 2004 zasáhla ostrovy tragická událost, kdy se přes Karibskou oblast přehnal hurikán Ivan. Řádění hurikánu zničilo téměř 70% budov na ostrově Grand Cayman, ostrovům Cayman Brac a Little Cayman se naštěstí největší síla hurikánu vyhnula.