Základní informace

Kajmanské ostrovy leží v západním Karibiku a jsou tvořeny souostrovím Grand Cayman, Cayman Brac a Little Cayman. Byly objeveny roku 1503 Kryštofem Kolumbem při jeho poslední plavbě do Nového světa. Rozprostírají se na ploše o rozloze 262 km2 a osidluje je 69 000 obyvatel a v současnosti jsou součástí Britského zámořského teritoria.

Původní pojmenování ostrovů znělo Las Tortugas (želví ostrovy). Toto označení dal ostrovu Kryštof Kolumbus podle velkého množství želv, které zde spatřil. V roce 1586 byly ostrovy přejmenovány na Kajmanské ostrovy. Toto jméno jim dal anglický mořeplavec a korzár sir Francis Drake, který na pobřeží ostrovů zpozoroval velké ještěry – kajmany.

Kajmanské ostrovy
Kajmanské ostrovy

Kajmanské ostrovy jsou situovány přibližně 240 km jižně od Kuby, 770 km jižně od Floridy a 290 km od západně Jamajky. S délkou 35 km a šířkou kolem 6,5 km je Grand Cayman největší ze tří ostrovů. Hlavní město Georgetown se nachází na západním břehu tohoto ostrova. Asi 143 km severovýchodně od ostrovu Grand Cayman leží ostrov Cayman Brac. Ten je dlouhý přibližně 20 km a široký průměrně 2 km. Poslední ze tří ostrovů Cayman Brac je dlouhý asi 16 km a široký 1,5 km.

Etnické složení na ostrovech je velmi různorodé. Většinu obyvatelstva přitom tvoří míšenci - přibližně 60 %. Obyvatelstvo černošského původu, potomci otroků z Afriky, tvoří 20 % populace. Zbývajících 20 % připadá na etnika Evropského původu. Jako ve většině kolonizovaných zemí Karibiku i zde bylo zavedeno křesťanství, které tvoří dominující náboženství. Převažující je protestantská a katolická církev. Oficiálním jazykem je angličtina.

Hlavní město Georgetown je s více než 21 tisíci obyvateli zároveň i největším městem země. Město je centrem obchodu, turismu, finančnictví či zábavy. Mezi další významnější města patří Bodden Town, které bylo až do konce devatenáctého století hlavním městem, North Side, Savannah či East End.

Ostrovy nejsou nikterak hornaté, nejvyšší bod leží ve výšce 43 m nad hladinou moře a nachází se na ostrovu Cayman Brac. Ostrovy jsou v podstatě pokračujícími výběžky skalisek, které se nacházejí pod hladinou moře. Díky tomu jsou přímo ideálním místem pro potápěče, kteří zde mohou pozorovat podmořský život v celé jeho kráse.

Oficiálním platidlem je kajmanský dolar (KYD), bez problémů však můžete platit i americkými dolary. Ceny jsou v porovnání s cenami u nás značně vyšší a kolísají jen v nepříliš atraktivních měsících. Obecně platí že začátkem prosince ceny stoupají a jejich výše se nemění až do dubna. Průměrné ceny ubytování v hotelích a apartmánech většinou neklesají pod 100 USD na noc a za osobu. Kajmanské ostrovy tak patří k dražším a luxusnějším turistickým destinacím.